Uzelf en uw medewerkers

Het belangrijkste van heel uw onderneming is uiteraard het welzijn van uzelf en uw medewerkers.
Deze spilfiguren zijn de rots in de branding waarover u goed dient te waken.

Alle oplossingen

Verzekeringsaanbod
Uitgebreid aanbod op maat
Extra voordelen
Geniet van een pakketkorting
Pensioenopbouw

Als zelfstandige ondernemer zal u maar een beperkt wettelijk pensioen ontvangen.
Daarom is het zo belangrijk om zelf een aanvullend pensioen op te bouwen via één (of meerdere) van onderstaande opties.

Hiernaast kan u uw medewerkers hun loonpakket aanvullen of deels vervangen door een extra aanvullend pensioen te voorzien.

De fiscaal interessantste oplossing voor je pensioen waarbij de fiscus ongeveer 2/3 van de gespaarde premie betaalt.

Voor bedrijfsleiders die een ruimer pensioen willen voorzien door hun verworven winsten op een fiscaal interessante manier aan te wenden.

De vennootschap betaalt de premies voor jouw pensioen.

Met een mooie groepsverzekering maakt u voor uw medewerkers en nieuwe sollicitanten het verschil ten opzichte van de concurrentie.

  • Overlijden : een extra kapitaal voorzien voor uw familie of bedrijf? Dit kan perfect in combinatie met bovenstaande dekkingen
  • Gewaarborgd Inkomen : ook wel de Omnium verzekering van uzelf genoemd. Indien u arbeidsongeschikt bent door ziekte of ongeval, voorziet deze aanvullende dekking dat u de gewenste levensstandaard kan behouden.

Via uw VAPZ of IPT kan u een deel van het reeds gespaarde of toekomstige kapitaal gebruiken voor een eigen vastgoedfinanciering.

Ongevallen en ziekte

Stelt u personeel te werk? Dan bent u wettelijk verplicht om hiervoor een arbeidsongevallenverzekering af te sluiten.
Om uzelf en uw gezin te beschermen tegen uw arbeidsongeschiktheid, is het uiterst belangrijk dat u voor uzelf een polis gewaarborgd inkomen onderschrijft. Als u zichzelf dit jaar een cadeau wilt geven, laat het dit dan zijn.

De verplichte verzekering voor arbeiders en bedienden waar de ongevallen en arbeidsweg in worden verzekerd.

Zeer belangrijk dat deze dekking aanvangt voor dat de werknemer begint.

Als zelfstandige bedrijfsleider krijgt u van de sociale zekerheid een zeer beperkt bedrag in geval van arbeidsongeschiktheid.

Om een bepaalde levensstandaard te kunnen behouden is het dan ook belangrijk dat u het gewenste verschil bijverzekert.

De dekking voorziet een vergoeding in geval van ongevallen en/of ziekte.

In vele gevallen wordt er door de verzekeringsmaatschappij een extra korting voorzien in combinatie met een aanvullend pensioensparen.

Zorg ervoor dat uw nabestaanden of uw bedrijf zich geen zorgen moeten maken mocht u komen te overlijden.

Verzekeringsaanbod
Uitgebreid aanbod op maat
Extra voordelen
Geniet van pakketvoordelen
Verzekeringsaanbod
Uitgebreid aanbod op maat
Extra voordelen
Geniet van een pakketkorting
Hospitalisatie

Ziekenhuisopnames kosten vaak handenvol geld waar maar een deeltje wordt vergoed door de mutualiteit. Een goede hospitalisatieverzekering is dan ook van essentieel belang voor uzelf en uw medewerkers.
Als bedrijfsleider kan u uw medewerkers dan ook een zeer aantrekkelijk extralegaal voordeel aanbieden via een groepscontract.

Voornaamste dekkingen
- Hospitalisatie
- Pré & postkosten n.a.v. opname ( vb. Geneesmiddelen)
- Zware ziekten
- Bijstand