Aansprakelijkheid

Ondernemen is risico’s nemen. Ook al hebt u de beste bedoelingen, toch is het mogelijk dat uw aansprakelijkheid in bepaalde omstandigheden in het gedrang komt. Daarom is het belangrijk om vooraf bij een aantal risico’s stil te staan en die zorgvuldig af te dekken met verzekeringsoplossingen op maat.

Alle oplossingen

Verzekeringsaanbod
Uitgebreid aanbod op maat
Extra voordelen
Geniet van een pakketkorting
Beroepsaansprakelijkheid

Deze verzekering dekt contractuele schade die u veroorzaakt aan derden door fouten in de uitoefening van het beroep zelf. Een aantal specifieke beroepen hebben er alle belang bij om zo’n beroepsaansprakelijkheidsverzekering af te sluiten. Denk aan beoefenaars van medische en paramedische beroepen (artsen, tandartsen, apothekers, kinesitherapeuten), notarissen, advocaten, reisagenten, boekhouders, verzekeringsmakelaars …
Enkele voorbeelden:
- Een foutieve medische ingreep door een chirurg zorgt ervoor dat een patiënt verlamd raakt.
- Een boekhouder dient de jaarrekening van een klant te laat in, waardoor die een boete krijgt.

Burgerlijke Aansprakelijkheid

Mocht u of uw werknemers schade veroorzaken aan derden, zorgt deze polis voor uw bescherming.
Hieronder vindt u de meest voorkomende waarborgen in deze polis.

Dit dekt de schade aan derden veroorzaakt door uzelf, uw werknemers, uw bedrijfsgebouw en materieel tijdens het uitoefenen van de beroepsactiviteit. Voorbeeld:

  • Een klant schuift uit op de pas geboende vloer in uw zaak.
  • Een schilder stoot bij werken een pot verf om op de dure zetel van de klant
  • ...

U beschadigt een voorwerp dat u toevertrouwd werd voor een herstelling. Voorbeeld: u bent hersteller van pc’s en laat een laptop van een klant uit uw handen vallen.

Schade die veroorzaakt werd door uw producten na de levering of door uw werk nadat het uitgevoerd is. Voorbeeld: u installeert een wasmachine en een droogkast, maar begaat een fout. Twee dagen later ontstaat er waterschade bij de klant.

Verzekeringsaanbod
Uitgebreid aanbod op maat
Extra voordelen
Geniet van een pakketkorting
Verzekeringsaanbod
Uitgebreid aanbod op maat
Extra voordelen
Geniet van pakketvoordelen
Bestuurdersaansprakelijkheid

Bepaalde nalatigheden of fouten van een onderneming kunnen u als bestuurder of zaakvoerder duur te staan komen. Zelfs uw privévermogen is dan niet veilig. Met een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering schermt u uw privévermogen volledig af. Deze verzekering dekt de financiële gevolgen van uw aansprakelijkheid als bestuurder of zaakvoerder voor fouten die u begaan zou hebben tijdens de uitoefening van uw mandaat.

Objectieve Aansprakelijkheid

Uitbaters van publiek toegankelijke ruimtes (horecazaken, bioscopen, discotheken, culturele centra …) zijn wettelijk verplicht om een objectieve aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten tegen brand en ontploffing. Het woord ‘objectief’ geeft aan dat er geen fout bewezen moet worden om de slachtoffers te vergoeden voor hun geleden schade. Uitbaters die deze wettelijke verplichting negeren, stellen zich mogelijk bloot aan strafrechtelijke sancties en aan de sluiting van hun zaak of instelling.

Verzekeringsaanbod
Uitgebreid aanbod op maat
Extra voordelen
Geniet van pakketvoordelen
Verzekeringsaanbod
Uitgebreid aanbod op maat
Extra voordelen
Geniet van een pakketkorting
Tienjarige aansprakelijkheid

Sinds 2018 zijn verschillende dienstverleners in de bouwsector verplicht zich te verzekeren voor hun tienjarige aansprakelijkheid.
Indien u aan de stabiliteit, soliditeit of waterdichtheid van een particuliere woningbouw raakt waar een architect aan te pas komt, is de kans groot dat u onder deze verplichting valt.
Naast de wettelijke verplichte dekking BA 10, bestaat de mogelijkheid een ruimere dekking te voorzien in particuliere en professionele bouwprojecten.

Werfverzekering

Tijdens uw nieuwbouw of verbouwingsproject kan er heel wat mislopen door weersomstandigheden, constructiefouten of zelfs inbrekers.
Met een dekking Werfverzekering : Alle Bouwplaats Risico’s ( ABR) kunnen onder andere onderstaande waarborgen worden verzekerd :
- De voorlopige werken op de werf
- Diefstal van materialen
- Schade die er bij de buren wordt veroorzaakt

Verzekeringsaanbod
Uitgebreid aanbod op maat
Extra voordelen
Geniet van pakketvoordelen
Verzekeringsaanbod
Uitgebreid aanbod op maat
Extra voordelen
Geniet van een pakketkorting
Cyber

Cyberaanvallen zijn vandaag de dag jammer genoeg brandend actueel. Termen als hacking, ransomware, cryptolocker, phishing klinken ons jammer genoeg niet meer vreemd in de oren.
Wist je dat meer dan 60% van de cyberaanvallen gericht zijn tegen KMO’s?
Een sterk IT-veiligheidsbeleid is uiteraard essentieel maar biedt geen 100% waterdichte oplossing. Laat je bedrijf dus niet gijzelen en bescherm je activiteiten dankzij onze Cyber Plan Verzekering.

Rechtsbijstand

Soms moet u zich strafrechtelijk verdedigen of wil u verhaal uitoefenen tegen derden.

Voorbeelden:
- Een misnoegde ex-medewerker beticht u van onrechtmatig ontslag.
- U begint een eigen bedrijf en wordt door uw vorige werkgever onterecht ingebreke gesteld voor oneerlijke marktconcurrentie en schending van niet-concurrentie beding.

Voordelen:
- U bent zeker van een professionele verdediging van uw belangen
- U kan rekenen op een vergoeding voor de kosten en erelonen van advocaten, experts …

Verzekeringsaanbod
Uitgebreid aanbod op maat
Extra voordelen
Geniet van pakketvoordelen
Verzekeringsaanbod
Uitgebreid aanbod op maat
Extra voordelen
Geniet van een pakketkorting
Transport

Als ondernemer is het essentieel dat uw zendingen de ontvanger onbeschadigd en op tijd bereiken.
Naast de 'alle risico dekking' voor enkel het vervoer, kunnen de goederen ook nagel tot nagel worden verzekerd waarbij het ( tijdelijke) verblijf mee wordt opgenomen.
Of het nu ter land, ter zee of in de lucht is, overal is een oplossing voor.