Tips & Tricks

Tips voor het goed invullen van het aanrijdingsformulier

Goede raad

Het blijft ongelooflijk belangrijk dat u het document juist en volledig invult!

Na een ongeval is men vaak in ‘shock’, echter is kalm blijven en zich zo snel mogelijk herpakken hier de boodschap.

 

Een verkeerd of onvolledig ingevulde ongevalsaangifte geeft aanleiding tot veel problemen en kan soms de niet aansprakelijke bestuurder zijn rechten kosten.

Een goed ingevuld aanrijdingsformulier versnelt de schaderegeling.

 

9 Tips & Tricks voor het invullen

 

1. Vul uw eigen gegevens al op voorhand in, daarmee bespaart u kostbare energie op het moment van het ongeval (vakje 6 t/ m 8). Gebruik eventueel de ontvangen crashstickers of vraag er nieuwe op bij LDBS.

2. Schrijf leesbaar en in duidelijke taal (vermijd doorhalingen, schrappingen).

3. Probeer altijd met de tegenpartij overeen te komen en het aanrijdingsformulier samen te ondertekenen.

4. In geval van discussie of betwisting, verzamel alle gegevens van de tegenpartij en vul toch uw eigen aanrijdingsformulier in. Overweeg of het nuttig is toch de politie erbij te halen.

5. Roep altijd de politie op als er gewonden zijn.

6. Indien u niet akkoord gaat met de verklaring van de tegenpartij, vermeldt u dit in uw vak 14 (mijn opmerkingen).

7. Als er getuigen zijn, vul altijd hun volledige naam en adres in, zoniet kan men ze later betwisten.

8. Wat u niet onmiddellijk noteert, kan later gemakkelijker ontkend, tegengesproken of betwist worden.

9. Controleer grondig alle gegevens van de tegenpartij, zeker de nummerplaten en de verzekeringsgegevens met de groene kaart

 

 

Bron: DAS, Tips voor het goed invullen van een aanrijdingsformulier. Internet, 16/10/2020.

( https://www.das.be/das/ewcm/ewcm.nsf/_/24A619591D6B1AE0C1257D940033D978?)