Acties

Op deze pagina kan u alle informatie terugvinden rond onze acties die er op ons kantoor lopende zijn.

EK voetbal 2021

Naar goede gewoonte organiseert ons kantoor een actie rond het EK voetbal.

Wedstrijdreglement

 

Artikel 1 - Inleiding

LDBS Insurance, waarvan de vennootschapszetel is gevestigd te Antwerpsesteenweg 253, 2950 Kapellen ( hierna de "Organisator" genaamd ), organiseert een EK Voetbal 2021 actie ( hier de "Wedstrijd" genaamd ). De deelnameperiode loopt per match van België vanaf de post van de organisator op de facebookpagina tot aanvang van de match.

 

Artikel 2 - Aanvaarding van het reglement

Het louter deelnemen van deze wedstrijd houdt de aanvaarding in van huidig reglement. 

 

Artikel 3 - Deelnamevoorwaarden

Elk natuurlijk persoon, boven de 18 jaar, kan per match 1x een pronostiek uitbrengen. Indien er meermaals een pronostiek wordt uitgebracht, is het de éérste pronostiek die geldig is.

De organisator kan ten allen tijde een persoon uitsluiten uit de wedstrijd in geval van misbruik, misleiding of deelname te kwader trouw aan de wedstrijd.

 

Artikel 4 - Verloop van de wedstrijd

Per match van België zal de organisator op de facebookpagina een post publiceren waar elke deelnemer als reactie 1 keer een pronostiek mag uitbrengen en dit tot aanvang van de match ( de organisator zal als reactie "Closed" zetten ter afsluiting ). 

Een deelname is pas geldig als de pronostiek volgende gegevens bevat:

* Eindstand

* Minuut eerste goal

* Welke speler scoort de eerste goal

Na de match wordt de winnaar bekendgemaakt. De winnaar wordt als volgt gekeken:

- Eerst wordt de juiste score gefilterd.

- Nadien wordt gekeken of iemand de juiste minuut heeft gekozen. Als er meerdere personen zijn die deze beide parameters juist hebben, wordt er gekeken naar de speler.

- Indien niemand de juiste minuut heeft gekozen, wordt er gekeken naar de speler.

- Ten slotte zal bij een gelijke stand gekeken worden naar de deelnemer die de juiste minuut het dichtste heeft benaderd. 

 

Na uitschakeling van België zal er voor de halve finale en de finale ook een post gepubliceerd worden door deelname. Hiervoor zullen dezelfde regels van toepassing zijn.

 

Artikel 5 - De prijs

Per wedstrijd zal de winnaar van de pronostiek een prijs in ontvangst nemen.

De prijs zal per wedstrijd verschillen en op voorhand meegedeeld worden in de facebookpost. Deze prijs moet opgehaald worden op het kantoor van de organisator.

Er kan een foto getrokken worden van de winnaar met de prijs, dewelke op de social media van het kantoor kan gepubliceerd worden.

 

Artikel 6 - Aansprakelijkheid

De organisator kan niet aansprakelijk gesteld worden voor een nadeel of schade voorvloeiend uit de wedstrijd, behoudens opzet of zware fout van de organisator.

 

Artikel 7 - Privacy

De privacytoepassingen die de deelnemer heeft toegepast op zijn facebook profiel zijn van toepassing.

De deelnemer geeft dus zelf aan welke informatie zichtbaar is tijdens de wedstrijd voor de andere deelnemers.

De organisator verzamelt geen persoonsgegevens die buiten de noodzaak van de wedstrijd vallen.

Door deelname aan de wedstrijd staat de deelnemer toe dat zijn naam en foto kan gepubliceerd worden op de social media van de organisator, ter bekendmaking van de winnaar.

 

Artikel 8 - Klachten

Indien er een klacht is, kan u contact opnemen met de organisator via het mailadres sales@ldbs.be

 

Artikel 9 - Varia

De organisator behoudt zicht het recht voor de wedstrijd te wijzigen, uit te stellen, in te korten of in te trekken indien de omstandigheden dit vereisen.