Info Covid-19

Beste klant

Op deze pagina bundelen we de belangrijkste communicatie van onze partnermaatschappijen rond het coronavirus Covid-19.

Het welzijn en de gezondheid van onze medewerkers komt bij ons op de eerste plaats.

Daarom zetten wij onze activiteiten verder van thuis uit en blijven uiteraard steeds ter beschikking per mail of telefoon.

Kijk zeker ook naar de mogelijkheid om uw dossier volledig digitaal te consulteren via onze MyBroker app : https://www.mybroker.be/nl

Indien u wenst dat wij alvast al uw gegevens aanvullen in uw digitaal dossier, kan u dit simpel aanvragen door een mail te sturen naar productie@ldbs.be .

 

Inhoudstafel :

 1. Reisbijstand en annulering
  1. Europ Assistance
  2. Allianz Global Assistance
 2. Gewaarborgd Inkomen/ arbeidsongeschiktheid
 3. Hospitalisatie
  1. AG Insurance
  2. DKV
  3. Allianz
 4. Speciale uitbreidingen voor ondernemingen
  1. Vivium
  2. AG Insurance
  3. Baloise
  4. Allianz
 5. Steunmaatregelen overheid voor ondernemingen
Reisbijstand en annulering

Europ Assistance

Alle gerelateerde info vindt u terug op :

 https://blog.europ-assistance.be/nl/reizen-en-nieuwe-coronavirus/

 

Allianz Global Assistance

Alle gerelateerde info vindt u terug op :

https://www.allianz-assistance.be/nl_BE/over-ons/nieuws/coronavirus.html

Gewaarborgd Inkomen / arbeidsongeschiktheid

Indien u arbeidsongeschikt bent als gevolg van een coronabesmetting, dan bent u gedekt in uw verzekering gewaarborgd inkomen.

Arbeidsongeschiktheid als gevolg van een epidemie of pandemie wordt niet uitgesloten

 

Wie preventief in quarantaine geplaatst wordt, zonder ziek te zijn, kan geen beroep doen op zijn verzekering gewaarborgd inkomen.

Enkel arbeidsongeschiktheid als gevolg van een ziekte of ongeval ( als dit voorzien is in de waarborg) is namelijk verzekerd.

 

Algemene opmerking : andere contractuele voorwaarden en beperkingen die niet rechtstreeks met een coronabesmetting te maken hebben, blijven onverminderd van toepassing

Hospitalisatieverzekering

AG Insurance

 

Uitgestelde opnames​

Ziekenhuizen verplaatsen opnames voor niet-levensbedreigende aandoeningen of ingrepen naar een latere datum om plaats te maken voor coronapatiënten. Wat betekent dat voor de terugbetaling van de gerelateerde ambulante medische zorgen verleend vóór die uitgestelde hospitalisaties?

Als de geplande opname van de verzekerde door de coronacrisis verplaatst werd naar een latere datum, betaalt AG tijdelijk de ambulante kosten terug in de periode voorafgaand aan de initieel geplande opname, alsook de ambulante kosten gemaakt tussen de initieel geplande en de nieuw geplande opnamedatum. De kosten worden terugbetaald volgens de voorwaarden vermeld onder ‘Medische kosten’ (zie hieronder) en als de u de opname al vooraf gemeld had aan onze medische diensten (bijv. via Medi-Assistance).

​​Een voorbeeld:​

Stel dat u een hospitalisatie gepland had op 1 april 2020 en dat het ziekenhuis die door de coronamaatregelen verplaatst heeft naar 15 mei 2020. Als de hospitalisatieverzekering een gedekte periode van 1 maand vóór de opname voorziet, betaalt AG de ambulante medische kosten terug gerelateerd aan de opname en gemaakt tussen 1 maart en 15 mei 2020, de nieuwe opnamedatum vastgelegd door het ziekenhuis.

We vragen wel dat de u ons zo snel mogelijk op de hoogte brengt van de opnamedatum die het ziekenhuis voor hem/haar opnieuw vastgelegde.

 

Medische kosten

De medische kosten gerelateerd aan epidemieën zoals het coronavirus worden gedekt door de hospitalisatieverzekering van AG Care. En dat voor zowel behandelingen in België als in het buitenland, mits er sprake is van een hospitalisatie.

De behandeling moet een curatief (genezend) karakter hebben, en vallen onder de wettelijke erkenning door de Belgische Sociale Zekerheid. 

De verzekering ambulante zorgen dekken ook de medische kosten buiten het ziekenhuis, mits ze voldoen aan bovenstaande voorwaarden.​​​

 

Kosten voor het screenen en testen op het coronavirus

Als u via AG Care een hospitalisatieverzekering hebt afgesloten voor uzelf, voor uw gezin of voor uw werknemers, worden de kosten voor deze behandelingen terugbetaald als ze

 • een essentieel onderdeel zijn van een curatieve behandeling;
 • uitgevoerd door een wettelijk erkende arts; 
 • EN vallen onder het wettelijk kader van de Belgische Sociale Zekerheid. 

Louter preventieve screening van coronavirus valt niet binnen deze voorwaarden en is niet gedekt door onze polissen.

 

Verblijven in quarantaine

Als u door het coronavirus gedurende een bepaalde periode in quarantaine moet verblijven, zonder evenwel ziek te zijn, worden de kosten niet gedekt door de hospitalisatieverzekering. Het verblijf in quarantaine is immers preventief, en geen hospitalisatie.

Bent of wordt u ziek en moet u – al dan niet in quarantaine – gehospitaliseerd worden, dan betaalt de hospitalisatieverzekering de hospitalisatiekosten terug.​

 

DKV

Alle gerelateerde info vindt u terug op : https://www.dkv.be/faq/research?search=CORONAVIRUS

 

Allianz 


Als u besmet bent met het coronavirus, zijn de ambulante kosten (medische consultaties, medicatie, enz.) en/of hospitalisatiekosten in verband met de behandeling gedekt, in overeenstemming met de bepalingen van het contract.

De behandeling moet een curatief karakter hebben en wettelijk erkend zijn door de Belgische sociale zekerheid.

Puur preventieve (en niet curatieve) medische kosten worden niet gedekt. Hetzelfde geldt voor elke persoon die in quarantaine wordt geplaatst, zonder te worden besmet.
De kosten van de screeningtests die in het kader van de curatieve behandeling van de covid-19-infectie worden uitgevoerd, zijn gedekt. Zuiver preventieve (niet curatieve) screening is niet gedekt.

Speciale uitbreidingen voor bedrijven

Vivium : Uitbreiding Horeca

 

Autoverzekering

Voor alle lopende contracten auto ( afgesloten voor auto’s of bestelwagen) :

 • Bent u tijdelijk ook gedekt voor het organiseren van leveringen aan huis, voor zover dit gebeurt met uw verzekerde auto of bestelwagen
 • Zal geen verhaal worden uitgeoefend op bestuurders jonger dan 26 jaar ( werknemers of familieleden van u als verzekeringsnemer) die tijdens zo’n levering een ongeval veroorzaken.

 

Burgerlijke Aansprakelijkheid

Voor alle lopende contracten bij Vivium wordt de dekking automatisch uitgebreid tot :

 • Het organiseren van een takeaway-aanbod
 • Het leveren van voedingswaren aan huis ( bedrijven die dit standaard doen, zoals Deliveroo of Pizza Hut worden verondersteld al verzekerd te zijn voor dit risico).

 

Arbeidsongevallenverzekering

 • Voor alle lopende arbeidsongevallencontracten ( inclusief de extralegale dekkingen zoals 24u op 24, excedent wet,..) wordt de dekking automatisch uitgebreid tot het leveren van voedingswaren aan huis met een auto, bestelwagen, ( elektrische) fiets, scooter,..

 

AG Insurance

 Telewerk

Voor veel bedrijven is telewerk de norm geworden, maar wordt dit gedekt binnen arbeidsongevallen?

Wanneer bedrijven hun werknemers (schriftelijk) aanraden of opleggen* om te telewerken, wordt dit door ons beschouwd als occasioneel telewerk. En in deze uitzonderlijke omstandigheden voorzien wij automatisch, zonder melding, een dekking via de arbeidsongevallenverzekering.

 

Leveringen aan huis

Arbeidsongevallen

Beslist een klant met een buurtwinkel, bakker of restaurant om leveringen aan huis te voorzien? Dan kan hij bij AG automatisch, en eveneens zonder melding, rekenen op een dekking door zijn contract Arbeidsongevallen.

 

Auto

Gebeuren deze leveringen met een privévoertuig? Ook dan kan u gerust op weg. Voor alle contracten Auto (auto en bestelwagen) breiden we de waarborg uit voor leveringen aan huis.

Alle uitbreidingen gelden automatisch, zonder melding, zolang de overheidsmaatregelen van kracht zijn.

 

Burgerlijke Aansprakelijkheid

A.      Levering is automatisch gedekt.

Tijdens de coronavirus-crisis zal levering automatisch gedekt zijn, zonder melding van de extra activiteit.

 

B.      Welke transportmiddelen zijn gedekt?

Hier blijven onze algemene voorwaarden van toepassing

Wat valt onder de categorie fiets?
Volgende fietsen worden beschouwd als gewone fiets en zijn dus gedekt:

 • autonome elektrische fietsen tot 25 km/u,    
 • fietsen met trapondersteuning (bij het starten en/of bij het trappen), zelfs als ze geïmmatriculeerd zijn (speed pedelec).

 

C.       Welke personen genieten een dekking?

 • Alle personen werkzaam in de onderneming. Zelfs al is het niet de gebruikelijke job.   
 • Rekening houdend met de omstandigheden, zijn ook alle personen (bv. echtgeno(o)t(e), vriend, buurman, etc.) die de ondernemer helpen gedekt. 

 

 

Baloise

Auto

Voor bedrijven die hun werknemers aanraden om naar het werk te komen met de eigen wagen i.p.v. het openbaar vervoer zal Baloise Insurance de polissen Omnium opdracht tijdelijk uitbreiden tot woon-werkverkeer. Dat zal dossier per dossier worden behandeld door de onderschrijver.

Arbeidsongevallen

Veel bedrijven zullen in deze uitzonderlijke periode trachten hun bedrijfsverlies te beperken door producten aan huis te leveren.

Voor deze klanten breiden we de voorwaarden van de contracten Auto, Burgerrechtelijke Aansprakelijkheid en Arbeidsongevallen uit, zolang de overheidsmaatregelen van kracht zijn

Burgerlijke Aansprakelijkheid

Thuislevering

Veel bedrijven zullen in deze uitzonderlijke periode trachten hun bedrijfsverlies te beperken door producten aan huis te leveren.

Voor deze klanten breiden we de voorwaarden van de contracten Auto, Burgerrechtelijke Aansprakelijkheid en Arbeidsongevallen uit, zolang de overheidsmaatregelen van kracht zijn

 

Kinderopvang

Verschillende bedrijven en hun werknemers ondervinden de gevolgen van de ongeziene veiligheidsmaatregelen van de overheid. Voor sommige werknemers is het niet evident om de opvang voor hun kinderen te organiseren.

Baloise Insurance geeft daarom gedurende de officiële periode waarin de scholen gesloten moeten blijven, gratis uitbreiding in de polis BA voor kinderopvang georganiseerd door werkgevers voor de kinderen van hun werknemers

 

Allianz

Algemeen

Voor alle commerciële activiteiten worden de dekkingen in de verzekeringen Arbeidsongevallen, BA Uitbating en Auto (BA/Omnium) uitgebreid tot de levering aan huis.

Arbeidsongevallen

Voor occasioneel of structureel telewerk, op vrijwillige of verplichte basis, met het akkoord van de werkgever, breiden wij de dekking van de verplichte verzekering Arbeidsongevallen uit tot telewerkers. De dekking is ook verworven voor elke persoon van wie de functie wordt aangepast om de goede werking van de commerciële activiteit te waarborgen.

Auto

Bovenop de uitbreidingen vermeld in de rubriek "Algemeen", zal geen verhaal uitgeoefend worden tegen bestuurders jonger dan 26 jaar (loontrekkende of gezinslid van de verzekeringnemer) die aansprakelijk zijn bij een dergelijke levering.

Bovendien zal Allianz bij een schadegeval auto zonder geldig keuringsbewijs als gevolg van de sluiting van de technische keuring, niet het verhaalrecht toepassen waarin de algemene voorwaarden voorzien wanneer er geen geldig bewijs van technische keuring is.

Steunmaatregelen overheid

U vindt een overzicht terug op onderstaande link :

https://www.voka.be/steunmaatregelen-corona